Påfyllning i arkivet mm.

2020-04-07

Nu finns senaste volymen av Lychnos (2019) upplagt! Arkivet är sedan nyligen fulltaligt gällande alla nummer sedan 2005 och framåt, vilket är alla nummer som i nuläget finns digitaliserade.

Sedan förra veckan har Nätverket för politisk idéhistoria fått en egen plats på Lychnos hemsida. Vi erbjuder gärna samma lösning eller länkningar till andra idéhistoriska grupper. Om intresserade, hör av er till webbredaktör: bruno.hamnell@kultur.lu.se