Lärdomshistoriska samfundet

Lärdomshistoriska Samfundet har till ändamål att stödja och främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen i Sverige. (Se stadgar) Samfundets främsta uppgift är att ge ut årsboken Lychnos. Dessutom anordnar samfundet konferensen Idéhistoria på gång, en nationell doktorandkurs och annat som kan bidra till det idé- och lärdomshistoriska fältets utveckling.

Bli medlem här (Lychnos ingår)

Styrelsen för samfundets roterar mellan lärosätena. Under 2022–2024 har samfundet sitt säte vid Umeå universitet. Under denna period är Erland Mårald och Jenny Eklöf redaktörer för Lychnos. Styrelsen för Lärdomshistoriska samfundet har följande sammansättning:

Ordförande: Anna Larsson

Vice ordförande: Christer Nordlund

Sekreterare: Daniel Nyström

Vice sekreterare: Erland Mårald

Kassör: Jenny Eklöf

Externa ledamöter: David Dunér (LU) och Anders Burman (SH)

Suppleant: Julia Falk

Konferensen Idéhistoria på gång kommer att anordnas den 10-11 oktober 2024. I samband med konferensen anordnas också en doktorandkurs som välkomnar alla landets doktorander inom idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Kursen pågår samma vecka som konferensen 7-11 oktober och heter Nya trender och praktiker inom idéhistoria. En kursbeskrivning och en inbjudan till konferensen finns på Lychnos förstasida.