Cfp bidrag till Lychnos 2022

2021-11-08

Call for Papers: Lychnos 2022
Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria välkomnar bidrag till årgång 2022.

Lychnos, som ges ut av Lärdomshistoriska Samfundet, är idé- och lärdomshistorikernas tidskrift och utges som årsbok (utkommer i december). Lychnos publicerar vetenskapliga artiklar med relevans för det idé- och lärdomshistoriska forskningsområdet, samt recensioner och ämnesrelevanta debattinlägg. Alla artiklar genomgår dubbelblind kollegial granskning. Lychnos har utkommit sedan 1936 och är därmed en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria.

Redaktionen ambulerar mellan olika lärosäten i Sverige. Under perioden 2022–2024 finns redaktionen i Umeå. Huvudredaktörer är Jenny Eklöf och Erland Mårald. I redaktionen ingår Anna Larsson, Daniel Nyström, Julia Falk och Christer Nordlund.

Anvisningar för artiklar finns här:
https://tidskriftenlychnos.se/about/submissions
Mer om tidskriften och äldre artiklar går att finna på tidskriftens hemsida:
https://tidskriftenlychnos.se/index

För förfrågningar, artiklar och recensioner kontakta tidskriftens redaktörer Jenny Eklöf,
jenny.eklof@umu.se, och Erland Mårald, erland.marald@umu.se

Deadline för artiklar: 15 april 2022

Deadline för recensioner 1 maj 2022