Information för bibliotekarier

Vi uppmuntrar bibliotekarier vid forskningsbibliotek att lista den här tidskriften i sitt biblioteks bestånd av elektroniska tidskrifter. Det kan också vara värt att notera att den här tidskriftens publiceringssystem, som utgör fri och öppen programvara, är ett passande system för bibliotek att drifta för sina forskare och de tidskrifter de arbetar med (se Open Journal Systems).