Om tidskriften

Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria ges ut av Lärdomshistoriska samfundet  sedan 1936 och är därmed en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria. Lychnos publicerar aktuell idéhistorisk forskning i bred bemärkelse, inklusive vetenskapshistoria, kunskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och medicinhistoria. Artiklar som publiceras i Lychnos kan skrivas på de skandinaviska språken eller engelska. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras recensioner och ämnesrelevanta debattinlägg.

Lychnos ges ut med stöd av Vetenskapsrådet och följer principen för dubbel anonym granskning, vilket innebär att författare och granskare förblir anonyma för varandra genom hela processen. Lychnos ges ut som en tryckt årsbok i början av året, men publiceras också digitalt med öppen tillgång genom tidskriftens hemsida. I dagsläget finns volymerna från 2005 och framåt digitaliserade. Ett register över samtliga artiklar och recensioner mellan 1963 och 1987  finns tillgängligt här. Viss lagerhållning av årsboken i tryckt format finns och förfrågningar angående möjligheter att införskaffa enskilda nummer ställs till Nätverkstan, tidskrift@natverkstan.net .

Lärdomshistoriska samfundet och redaktionen för Lychnos ambulerar mellan svenska lärosäten och finns under perioden 2022–2024 i Umeå. Samfundet arrangerar var tredje år konferensen Idéhistoria på gång.

Läsare, granskare och författare uppmanas att registrera sig på hemsidan för att enklast följa nyheter och evenemang av idéhistoriskt intresse. Följ även Lychnos på Facebook. Idé- och lärdomshistoriska nyheter sprids även via en mejllista man kan registrera sig hos här.