Välkommen till Lychnos nya hemsida

2020-01-03

Lychnos nya hemsida är äntligen uppe! I nuläget finns numren 2015–2017 upplagda på hemsidan, men inom kort kommer alla nummer från 2005 att bli tillgängliga, precis som tidigare.

Nytt från i år är att alla bidrag till Lychnos ska skickas in via systemet Open Journal System (OJS) istället för via e-post till redaktören. Vi uppmanar alla läsare och främst er som vill bidra till Lychnos med artiklar, recensioner eller som granskare nu eller i framtiden att redan nu registrera er som användare i Open Journal System - detta är ett krav för att kunna skicka in och granska bidrag.

Hemsidan är skapad av Bruno Hamnell, Lunds universitet. Bilden på startsidan föreställer konstverket Tyska filosofer med katter av Gabriel Jonsson.