Inbjudan itill konferensen Idéhistoria på gång 2024

2024-02-12

Välkommen till konferensen Idéhistoria på gång! Konferensen ordnas vart tredje år och vi är glada att denna gång bjuda in till Umeå universitet torsdag-fredag 10–11 oktober 2024. Grundtanken med konferensen är att samla landets idéhistoriker och erbjuda en översikt över pågående idéhistorisk forskning, men även deltagare från övriga Norden samt från näraliggande discipliner är välkomna att delta. Konferensen hålls huvudsakligen på svenska/skandinaviska språk men presentationer på engelska går självklart bra. Vi hoppas att många ska vilja delta med presentation av pågående eller planerad forskning. Även hela sessioner med tre ingående presentationer kan anmälas.

Som vanligt ges i anslutning till konferensen även en doktorandkurs om 7,5 hp, ”Nya trender och praktiker inom idéhistoria”. Kursen går av stapeln på plats samma vecka 7–11 oktober och konferensen ingår som en del i kursen. Kursbeskrivning på svenska och engelska finns i bifogad fil. Alla doktorander – såväl kursdeltagare som andra – är också välkomna till det särskilda doktorandmöte som anordnas på torsdag förmiddag innan konferensen startar.

Då anordnar vi också ett möte för ämnesföreträdare eller motsvarande, där idéhistorieämnets situation vid varje lärosäte uppmärksammas. Hur är läget för ämnet inom grundutbildning, forskarutbildning samt forskning – såväl innehållsligt som organisatoriskt? Är det något som vi gemensamt kan/bör göra för att stärka ämnet?

Konferensen är kostnadsfri men medlemskap i Lärdomshistoriska samfundet krävs. Medlemskap (inklusive årsboken Lychnos) tecknas här. Fika och konferensmiddag ingår, men deltagarna svarar själva för resa och logi.

 

Viktiga datum

På gång-konferensen inleds torsdag 10/10 kl. 13.00 och avslutas fredag 11/10 kl. 14.00. Den föregås av ämnesföreträdarmöte/doktorandmöte torsdag 10/10, kl. 10.00–12.

Doktorandkursen inleds måndag 7/10 13.00 och pågår t.o.m. konferensens slut fredag 14.00.

Anmäl dig till konferensen och doktorandkursen senast 6 maj 2024 genom att fylla i följande formulär.  Vill du presentera vid konferensen, ange ett kort abstract (max 300 ord) vid anmälan.

 

Vi hoppas att vi får träffa många idéhistoriker i Umeå i oktober!

 

Ladda ner inbjudan till konferensen

Ladda ner kursbeskrivning av Nya trender och praktiker inom idéhistoria