Kallelse: LHS årsmöte

2021-05-24

Lärdomshistoriska samfundet kallar till digitalt årsmöte den 22 juni. Se kallelsen här.