Idéhistoria på gång (digitalt). CfP 4

2021-03-18

4TH CALL FOR PAPERS

Idéhistoria på gång 2021 - Nu digitalt!

Lärdomshistoriska Samfundet (Lychnos) bjuder in till nationell ämneskonferens i idé- och lärdomshistoria på institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, den 6­–7 maj 2021. På grund av COVID-19 kommer konferensen att bli helt digital.

Idéhistoria på gång är en konferens som hålls vart tredje år av den institution som förvaltar tidskriften Lychnos. Konferensen syftar till att vara ett öppet forum för att diskutera och presentera pågående och planerad idéhistorisk forskning. Alla verksamma idéhistoriker, från doktorander till emeritusprofessorer, är välkomna att medverka, antingen som presentatörer eller enbart som deltagare. I direkt anslutning till konferensen (den 3–6 maj) erbjuds även forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen möjligheten att delta i en nationell doktorandkurs ”Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria”. Även denna kurs kommer att ges digitalt.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 30 minuter till sitt förfogande; max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract (max 300 ord) senast den 1 april 2021.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos, de svenska idé- och lärdomshistorikernas publikationsorgan.

Anmälan till konferensen och doktorandkursen sker på konferensens hemsida: https://konferens.ht.lu.se/idehistoria-pa-gang-2020/ där praktisk information fortlöpande uppdateras. Frågor om doktorandkursen skickas till professor Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se. Övriga frågor skickas till konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmberg@kultur.lu.se.

Varmt välkomna!

Konferenskommittén (genom Tove Paulsson Holmberg)