CfP Idéhistoria på gång 2021

2021-01-20

3RD CALL FOR PAPERS Idéhistoria på gång 2021

Lärdomshistoriska Samfundet (Lychnos) bjuder in till nationell ämneskonferens i idé- och lärdomshistoria på institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, den 6­–7 maj 2021.

På grund av COVID-19 är det i nuläget osäkert om konferensen kommer att genomföras IRL (med möjlighet till digitalt deltagande) eller om den kommer att bli helt digital. Information om beslut i denna fråga kommer att publiceras på konferensens hemsida https://konferens.ht.lu.se/idehistoria-pa-gang-2020/ samt mailas ut till anmälda deltagare.

Idéhistoria på gång är en konferens som hålls vart tredje år av den institution som förvaltar tidskriften Lychnos. Konferensen syftar till att vara ett öppet forum för att diskutera och presentera pågående och planerad idéhistorisk forskning. Alla verksamma idéhistoriker, från doktorander till emeritusprofessorer, är välkomna att medverka, antingen som presentatörer eller enbart som deltagare. I direkt anslutning till konferensen (den 3–6 maj) erbjuds även forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen möjligheten att delta i en nationell doktorandkurs ”Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria”. Kursen kommer att ges digitalt om restriktionerna för COVID-19 förlängs.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 30 minuter till sitt förfogande; max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract (max 300 ord) senast den 1 april 2021.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos, de svenska idé- och lärdomshistorikernas publikationsorgan.

Konferensen är gratis, men deltagarna svarar själva för resa och uppehälle. I det fall konferensen genomförs på plats kommer idé- och lärdomshistoria i Lund att bjuda på konferensmiddag på kvällen den 6 maj samt fika i pauserna.

Anmälan till konferensen och doktorandkursen sker på konferensens hemsida: https://konferens.ht.lu.se/idehistoria-pa-gang-2020/ där praktisk information fortlöpande uppdateras. Frågor om doktorandkursen skickas till professor Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se. Övriga frågor skickas till konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmberg@kultur.lu.se.

Varmt välkomna till Lund!

Konferenskommittén (genom Tove Paulsson Holmberg)