Samtliga avhandlingsrecensioner

  • * * *

Abstract

Klas Grinell: Att sälja världen (Magnus Berg)

Jan Eric Olsén: Liksom ett par nya ögon (Torbjörn Gustafsson Chorell)

David Stockelberg: Simmels former (Jonas Hansson)

Thomas Karlsohn: Passage mellan medier (Carl-Göran Heidegren)

Mikaela Lundahl: Vad är en neger? (Bosse Holmqvist)

Staffan Wennerholm: Framtidsskaparna (Kjell Jonsson)

Anna Tunlid: Ärftlighetsforskningens gränser (Thomas Kaiserfeld)

Carl-Michael Edenborg, Alkemins skam (Ingemar Nilsson)

Maria Johansen, Offentlig skrift om det hemliga (Fredrika Spindler)

Publicerad
2006-01-01
Sektion
Avhandlingsrecensioner