Samtliga avhandlingsrecensioner

Författare

  • * * *

Abstract

Anna Cappi: Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí (Fredrik Uggla)

Anton Jansson: Revolution and revelation. Theology in the political thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker (Todd H. Weir)

Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 (Maja Bondestam)

Andreas Rydberg: Inner experience. An analysis of scientific experience in Early Modern Germany (Kristiina Savin)

Daniel Strand: No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s (Howard Brick)

Additional Files

Publicerad

2018-01-01

Nummer

Sektion

Avhandlingsrecensioner