*** Miscellanea

Abstract

Johan Nordström: Föredrag om Sigfrid Aronus Forsius hållet vid Lärdomshistoriska samfundets årsmöte i Rikssalen 12/5 1935
Michael Godhe & Magnus Rodell: Att förstå globaliseringen utifrån ett samtidshistoriskt perspektiv
Tomas Wedin: Tidskriften Le Débat 1980-2020

Additional Files

Publicerad

2022-06-29

Nummer

Sektion

Miscellanea