Samtliga bokrecensioner

Författare

  • * * *

Abstract

Andrén, Mats, Mellan deltagande och uteslutning: Det lokala medborgarskapets dilemma (R. Lettevall)

Ankersmit, F.R., Sublime historical experience (T. Gustafsson Chorell)

Benne, Christian: Nietzsche und die historisch–kritische Philologie (T. Dahlkvist)

Beretta, Marco, ed., Lavoisier in perspective (A. Skaar Jacobsen)

Bergenheim, Åsa, Brottet, offret och förövaren: Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn (K. Hassan Jansson)

Berkowitz, Roger, The gift of science: Leibniz and the modern legal tradition (C. Rosengren)

Birgegård, Ulla & Sandomirskaja, Irina, eds, In search of an order: Mutual representations in Sweden and Russia during the early Age of Reason (M. Persson)

Björkman, Margareta, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige (J. Alwall)

Bolling, Hans, Sin egen hälsas smed: Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945–1981 (M. Björk)

Böhr, Christoph: Philosophie für die Welt: Die Popular- philosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants (V. Oittinen)

Casini, Lorenzo, Cognitive and moral psychology in Renaissance philosophy: A study of Juan Luis Vives’ De anima et vita (B. Lindberg)

Cavallie, James, Habers Nobelpris (R. M. Friedman)

Collins, Harry & Pinch, Trevor, Dr. Golem: How to think about medicine (C. Nordlund)

Cornell, Erik, Från härskarmakt till rättsstat: Vägen till politisk pluralism (O. Hägerstrand)

Fazlhashemi, Mohammad, Occidentalism: Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare (S. Olsson)

Furey, Constance M., Erasmus, Contarini, and the religious republic of letters (A. Härdelin)

Gabay, Alfred J., The covert Enligthenment: Eighteenth- century counterculture and its aftermath (D. Dunér)

Gustafsson Chorell, Torbjörn, Studier i Hayden Whites historietänkande (P. Möller)

Henrich, Dieter, Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus, Tübingen–Jena 1790–1794 (V. Oittinen)

Jacobsson, Roger, ed,, Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732 (K. Nyberg)

Johannisson, Karin, Tecknen: Läkaren och konsten att läsa kroppar (L. Johannesson)

Lodge, Paul, ed., Leibniz and his correspondents (C. Rosengren)

Nordin, Svante, Nittonhundratalet: En biografi (E. Manga)

Manns, Ulla, Upp systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism (Å. Arping)

Munslow, Alun & Rosenstone, Robert A, Experiments in rethinking history (T. Gustafsson Chorell)

Reisch, George A., How the cold war transformed philosophy of science: To the icy slopes of logic (S. Nordin)

Roll-Hansen, Nils, The Lysenko effect: The politics of science (A. Tunlid)

Runefelt, Leif, Dygden som välståndets grund: Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (M. Persson)

Hans Rutberg, ed., Om fyrar: De Pharis. En avhandling från 1722 (M. Kero)

Stewart, Matthew, The courtier and the heretic: Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world (C. Rosengren)

Sonnert, Gerhard, Einstein and culture (A. Elzinga)

Toews, John Edward, Becoming historical: Cultural reformation and public memory in early nineteenth- century Berlin (M. Persson)

Wolf, Jean-Claude, Eduard von Hartmann: Ein Philosoph der Gründerzeit (T. Dahlkvist)

Wolf, Jean-Claude, ed., Eduard von Hartmann: Zeitgenosse und Gegenspieler Nietzsches (T. Dahlkvist)

Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie, eds, Våldets mening: Makt, minne, myt (L. Garpenhag)

Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie, eds, Kvinnor och våld: En mångtydig kulturhistoria (L. Garpenhag)

Östin, Ola, Myteposet: En studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet (A. Lindén)

Additional Files

Publicerad

2007-01-01

Nummer

Sektion

Bokrecensioner