Samtliga Bokrecensioner

  • * * *

Abstract

Beretta, Marco (red.): From Private to Public: Natural Collections and Museums (K. Elam)

Broberg , Gunnar, Hansson, Jonas & Mansén, Elisabeth (red.): Filosofiska citat: Festskrift till Svante Nordin (T. Dahlkvist)

Clark, William: Academic charisma and the origins of the research university (B. Holmqvist)

Dienstag, Joshua Foa: Pessimism: Philosophy, ethic, spirit (T. Dahlkvist)

Dumschat, Sabine: Ausländische Mediziner im Moskauer Rußland (I. Maier)

Eldelin, Emma: De två kulturerna flyttar hemifrån: C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005 (T. Kaiserfeld)

Gaukroger, Stephen: The emergence of a scientific culture. Science and the shaping of modernity, 1210–1685 (B. Holmqvist)

Gillispie, Charles Coulston: Science and polity in France: The Revolutionary and Napoleonic years (T. Frängsmyr)

Korhonen, Kuisma (red.): Tropes for the past: Hayden White and the history/literature debate (T. Gustafsson Chorell)

Kragh, Helge, Nielsen, Henry & Kjaergaard Peter C (red.): Dansk Naturvidenskabs Historie (T. Frängsmyr)

Lindberg, Bo: Den antika skevheten: Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (D. Hallbeck)

Lindberg. Bo (red.): Trygghet och äventyr: Om begreppshistoria (O. Agevall)

Linnér, Sture: Från Alexander till Augustus: En glanstid i antikens kultur (O. Hägerstrand)

Lolck, Maiken: Klima, kold krig og iskerner (K. Espmark)

Lundström, Brita: Grundat 1876: Historia och företagsidentitet inom Ericsson (Y. Hasselberg)

Lyles, Max: A call for scientific purity: Axel Hägerström’s critique of legal science (T. Mautner)

Mårald, Erland & Nordlund, Christer (red.): Topos: Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar (P. Tistedt)

Nordin, Jonas, Certamen equestre: Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld (E. Sellberg)

Ollitervo Sakari & Immonen, Kari (red.): Herder, Suomi, Eurooppa (B. Kvist Dahlstedt)

Onfray, Michel: La Puissance d’exister: Manifeste hédoniste (E. Mansén)

Onfray, Michel: Traité d’athéologie: Physique de la méta- physique (E. Mansén)

Pearson, Roger: Voltaire almighty: A life in pursuit of freedom (O. Hägerstrand)

Pocock, J. G. A., Barbarism and religion: Barbarians, savages and empires (M. Persson)

Rée, Paul: Gesammelte Werke 1875–1885 (T. Dahlkvist)

Quarfood, Christine: Positivism med mänskligt ansikte: Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder (J-O. Hell- sten)

Riksarkivets beståndsöversikt (T. Frängsmyr)

Rosengren, Henrik och Östling, Johan (red.): Med livet som insats: Biografin som vetenskaplig genre (A. Berg)

Rudwick, Martin J. S.: Bursting the limits of time: The reconstruction of geohistory in the Age of Revolution (T. Frängsmyr)

Runcis, Maija & Sandin, Bengt: Fågel, fisk eller mittemellan? Utbildningsprogram som kulturellt och politiskt problem (M. Klockar Linder)

Seifarth, Sofia: Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939–1968 (M. Björk)

Wiklund, Martin: I det modernas landskap: Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990 (M. Björk)

Winter, Jay: Remembering war: The Great War between memory and history in the twentieth century (M. Rodell)

Publicerad
2007-01-01
Sektion
Bokrecensioner