Samtliga bokrecensioner

Författare

  • * * *

Abstract

Bengtsson, Jan Olof: The worldview of personalism. Origins and early development (E. Åkerlund)

Berglund, Tomas: Det goda faderskapet. I svenskt 1800-tal (C. Ekenstam)

Cederberg, Carl (red): Att läsa Platon (U. Bruchmüller)

Enenkel, Karl A. E. & Smith, Paul J. (red.): Early Modern zoology. The construction of animals in science, literature and the visual arts (D. Dunér)

Fant, Kenne: Torgny Segerstedt. En levnadsskildring (I. Lundkvist)

Hansson, Sara: I den goda vårdens namn. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige (T. Gustafsson)

Larsson, Anna: Musik, bildning, utbildning. Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930–1978 (M. Klockar Linder)

Linnér, Sture: Herodotos. Den förste globalisten (O. Hägerstrand)

Marincola, John (red.): A companion to Greek and Roman historiography (M. Persson)

Nauta, Lodi & Pätzold, Detlev (red.): Imagination in the later Middle Ages and Early Modern times (L. Casini)

Nordin, Svante: Humaniora i Sverige. Framväxt, guldålder, kris (T. Karlsohn)

Runcis, Maija: Makten över barnen. Tvångsomhändertagande av barn 1928–1968 (J. Björkman)

Sundmark, Stina Fallberg: Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition (M. Nyman)

Werner, Yvonne Maria: Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv (H. Larsson)

Westerbom, Thomas: Arkitektur och politik. Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906 (P. Tistedt)

Witt-Brattström, Ebba: Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (T. Dahlkvist)

Additional Files

Publicerad

2009-01-01

Nummer

Sektion

Bokrecensioner