Samtliga avhandlingsrecensioner

  • * * *

Abstract

Per Sundgren: Kulturen och arbetarrörelsen (Svante Beckman)

Emma Isaksson: Kvinnokamp (Drude Dahlerup)

Emma Shirran: Samhälle, vetenskap och obstetrik (Solveig Jülich)

Benny Jacobsson: Den sjunde världsdelen (Jonas Nordin)

Henrik Lång: Drömmen om det ouppnåeliga (Inga Sanner)

Tobias Dahlkvist: Nietzsche and the Philosophy of Pessimism (Andreas Urs Sommer)

Tony Gustafsson: Läkaren, döden och brottet (Eva Åhrén)

Publicerad
2009-01-01
Sektion
Avhandlingsrecensioner