Samtliga avhandlingsrecensioner

  • * * *

Abstract

Tore Li: Korporativt och storskalert gjennombrudd. Amerikanske, vesttyske og norske statsmakters engasjement i naturvitenskapelig och teknologisk forskning 1940–1965 (Henrik Björck)

Jenny-Leontine Olsson: Kön i förändring. Den svenska könsrollsforskningen 1959– 1979 (Elisabeth Elgán)

Kristiina Savin: Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Bo Lindberg)

Martin Hultman: Full gas mot en (o)hållbar framtid. Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978–2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik (Christer Nordlund)

Helena Dahlberg: Vikten av kropp. Frågan om kött och människa i Maurice Merleau- Pontys Le visible et l’invisible (Fredrik Svenaeus)

Elin Gardeström: Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944– 1970 (Per Wisselgren)

Publicerad
2013-01-01
Sektion
Avhandlingsrecensioner