Samtliga avhandlingsrecensioner

  • * * *

Abstract

Mattias Bäckström: Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandina- vien, 1808–1907 (Arne Bugge Amundsen)

Helena Ekerholm: Bränsle för den moderna nationen. Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget (Per Lundin)

Martin Emanuel: Trafikslag på undantag. Cykeltrafiken i Stockholm 1930–1980 (Mikael Hård)

Kristina Espmark: Utanför gränserna. En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler (Anders Lundgren)

Anna Friberg: Demokrati bortom politiken. En begreppshistorisk analys av demokrati- begreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939 (Henrik Björck)

Gustav Källstrand: Medaljens framsida. No- belpriset i pressen 1897–1911(Karl Grandin)

Julia Nordblad: Jämlikhetens villkor. Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925 (Martin Kylhammar)

David Thorsén: Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd (Per Axelsson)

Petter Tistedt: Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet (Per Wisselgren)

Publicerad
2014-01-01
Sektion
Avhandlingsrecensioner