Samtliga bokrecensioner

  • * * *

Abstract

Ahlberger, Christer, Henric Bagerius, Carl Holmberg, Ulrika Lagerlöf Nilsson, Pia Lundqvist, Tomas Nilsson & Brita Planck (red.): Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa (Simon Larsson)

Bondestam, Maja: Tvåkönad. Studier i den svenska hermafroditens historia (Erika Alm)

Brolin, David: Friedrich Nietzsche. Liv filosofi politik (Tobias Dahlkvist)

Ciarlo, David: Advertising empire. Race and visual culture in imperial Germany (Åsa Bharathi Larsson)

Fara, Patricia: Science. A four thousand year history (Christer Nordlund)

Fjelkestam, Kristina: Det sublimas politik. Emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (Kristina Nordström)

Frängsmyr, Carl: Uppsala universitet 1852–1916 (Bo Lindberg)

Gaukroger, Stephen: The collapse of mechanism and the rise of sensibility. Science and the shaping of modernity, 1680–1760 (Bosse Holmqvist)

Götselius, Thomas: Själens medium. Skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500 (Håkan Håkansson)

Lindberg, Bo: Seneca. Människosläktets lärare (Lorenzo Casini)

Löfgren, Eva: Rätt och rum. Tingshus som föreställning, byggnad och rum i förvandling 1734–1970 (Leif Dahlberg)

Lundin, Per, Niklas Stenlås & Johan Gribbe (red.): Science for welfare and warfare. Technology and state initiative in cold war Sweden (Håkan Gunneriusson)

Piper, Andrew: Dreaming in books. The making of the bibliographic imagination in the Romantic age (Jens Eriksson)

Scott, Gary Alan & William A. Welton: Erotic wisdom. Philosophy and intermediacy in Plato’s Symposium (Mats Persson)

Siskin, Clifford & William Warner (red.): This is Enlightenment (Thomas Karlsohn)

Publicerad
2012-01-01
Sektion
Bokrecensioner