Årg. 2017

Artiklar

Karl Axelsson: ”Shaftesbury om poetisk sanning och det naturliga samhället” (PDF)

Mattias Viktorin: ”Den förvisade människan. Bibliska exilberättelser och Gamla testamentets antropologi” (PDF)

Karolina Enquist Källgren: ”Exile as context in history. A broader perspective on the circulation of knowledge” (PDF)

Anton Jansson & Hjalmar Falk: ”Religion i det svenska idéhistorieämnet. Översikt och reflektion” (PDF)

Jens Eriksson: ”Vad är ett eftertryck? En studie av författarskap och eftertryckning i det tyska språkområdet under tidigt 1800-tal” (PDF)

Elin Gardeström: ”Reklam och propaganda under svenskt 1930-tal” (PDF)

Fredrik Portin: ”The Politics of Critique. Bruno Latour and the Scholar as a Political Actor” (PDF)

Miscellanea

Hela avdelningen (PDF)

Michael Azar: ”Några blad ur ödets idéhistoria”

Klas Grinell: ”För en idéhistorisk islamforskning! Om tradition, kritik och tolkning inom religionsvetenskap och teologi”

Recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Anna Cappi: Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí (Fredrik Uggla)

Anton Jansson: Revolution and revelation. Theology in the political thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker (Todd H. Weir)

Tove Paulsson Holmberg: Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 (Maja Bondestam)

Andreas Rydberg: Inner experience. An analysis of scientific experience in Early Modern Germany (Kristiina Savin)

Daniel Strand: No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s (Howard Brick)

Staffan Bergwik: Kunskapens osynliga scener. Vetenskapshistorier 1900-1950 (Aant Elzinga)

Carl-Göran Heidegren: Positivismstrider (Martin Wiklund)

Victoria Fareld & Hans Ruin (red.): Historiens hemvist. 1. Den historiska tidens former; Patricia Lorenzoni & Ulla Manns (red.): Historiens hemvist. 2. Etik, politik och

historikerns ansvar (red.); Johan Hegardt & Trond Lundemo (red.) Historiens hemvist. 3. Minne, medier och materialitet (Bosse Holmqvist)

Peter Josephson & Frans Lundgren: Historia i praktiken (Karolina Enquist Källgren)

Charlie Järpvall: Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium (Johan Kärnfelt)

Daniel Lövheim: Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle. Rekrytering till teknik och naturvetenskap under

svensk efterkrigstid (Henrik Björck)

Sverker Sörlin: Antropocen. En essä om människans tidsålder (Björn Billing)

Johan Östling: Humboldts universitet. Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland (Andrej Slávik)