Årg. 2016

Artiklar

Maria Johansen: ”Fantasmernas spektrum. Om Eliza Haywoods Fantomina. Or, love in a maze (1725)” (PDF)

Leif Runefelt: ”Förhöjd sanning. Skönhet, smink och samhällsordning, 1720–1820” (PDF)

Matilda Amundsen Bergström: ”La querelle des femmes. En arkipelagisk historia” (PDF)

Ingela Pehrson Berger: ”Mirakel och vetenskap i Carl von Linnés dissertation Miracula insectorum (1752)” (PDF)

Andreas Önnerfors: ”Unlocking translations as tools of scientific communication. The genesis of Thunberg’s “Travels” in German 1788–1794” (PDF)

Maria Björk: “Kalvbrässkontroversen. Veterinärmedicinaren Elis Sandberg, cancermedlet THX och skolmedicinen i Sverige från 1952 till 1989” (PDF)

Hampus Östh Gustafsson: “Elfenbenstornet under belägring. Legitimering och mobilisering av humaniora i Sverige 1937–1947” (PDF)

Miscellanea

Hela avdelningen (PDF)

Petter Hellström: “The great chain of ideas. The past and future of the history of ideas, or why we should not return to Lovejoy”

In memoriam Karin Johannisson 1944–2016

Recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Matthew Norris: A pilgrimage to the past. Johannes Bureus and the rise of Swedish antiquarian scholarship, 1600–1650 (Mats Malm)

Daniel Nyström: Innan forskningen blev radikal. En historiografisk studie av arbetarhistoria och kvinnohistoria (Ulla Manns)

Nils Andersson & Mats Greiff (red.) Från Göteborg till Malmö via Königsberg. En resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning (Bo Lindberg)

Maria Björkman, Patrik Lundell & Sven Widmalm (red.): De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och det Tredje riket (Britas Benjamin Eriksson)

Anders Burman: Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi (Johan Söderberg)

Magnus Bärtås & Andrej Slávik (red.): Microhistories (Victoria Fareld)

Mohammad Fazlhashemi: Islams dynamiska mellantid. Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam (Klas Grinell)

Klas Grinell: Islams filosfihistoria. Från Fitaghuras och Aflatun till Nasr och Ramadan (Mohammad Fazlhashemi)

Emma Hagström Molin och Anders Hellerstedt (red.): Lärda samtal. En festskrift till Erland Sellberg (Christine Quarfood)

Carina Lidström: Berättare på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667–1829 (Andreas Önnerfors)

Matts Lindström & Adam Wickberg Månsson (red.): Universitetet som medium (Karolina Enquist Källgren)

David Rynell Åhlén: Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956–1969 (My Klockar Linder)

Notiser och meddelanden / Notes and communications