Årg. 2015

Hela volymen (PDF)

onslag-2015Artiklar

Ola Wikander: ”Language, nuclear waste and society: The preservation of knowledge over vast periods of time and its relevance for linguistics” (PDF)

Anton Svanqvist: ”Hur ny var nyplatonismen? Några perspektiv på kontinuiteten mellan Platon och Plotinos” (PDF)

Tobias Dahlkvist: ”Geniets patologi: En studie i 1800-talsmedicinens genibegrepp” (PDF)

Anders Burman: ”Tillbaka till Hegel! Georg Lukács, dialektiken och den hegelianska marxismen” (PDF)

Petter Tistedt: ”Den svenska pressens uppfostran: Pressetik, självreformering och legitimitetsskapande,
ca 1900” (PDF)

Lena Lennerhed: ”Kvinnan, aborten och teratologin” (PDF)

Johan Fredrikzon: ”Den upptagna rösten. Kassettbandets roll vid Foucaults Paris-föreläsningar och i hans Iran-reportage 1978” (PDF)

Miscellania

Hela avdelningen (PDF)

Stefan Östergren: ”Ett försvar för kvinnan från 1590-talet”

Stefanie Jahn: ”How to read old maps. A methodological introduction”

Ingemar Nilsson: ”Errata till Bibliografi över avhandlingar i idé- och lärdomshistoria (idéhistoria) 1942–2013, publicerad i Lychnos 2014”

Recensioner

Avdelningen igår i ovanstående PDF

Emma Hagström Molin: Krigsbytets biografi: Byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet (Brita Brenna)

Jacob Orrje: Mechanicus: Performing an early modern persona (Thomas Kaiserfeld)

Hjalmar Falk: Det politisk-teologiska komplexet: Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet (Mattias Martinson)

Karolina Enquist Källgren: Subjectivity from exile: Place and sign in the works of María Zambrano (Fabián Ludueña Romandini)

Fredrick Backman: Making place for space: A history of ‘space town’ Kiruna 1943– 2000 (Sven Widmalm)