Årg. 2014

Lychnos_omslag_2014.inddArtiklar

Henrik Lundberg: ”‘Det heliga som har hänt mig’: En filosofisociologisk studie av Vitalis Norströms Hvad innebär en modern ståndpunkt i filosofien?” (7-29, PDF)

Erland Sellberg: ”Akademisk kultur” (33-38, PDF)

Bo Lindberg: ”Akademisk frihet före moderniteten” (39-62, PDF)

Fredrik Bertilsson: ”Universitetens reformbehov: Uppfostringskommissionens beskrivning av problemen i svensk högre utbildning 1745–1751” (63-80, PDF)

Peter Josephson: ”Publicitetens politiska ekonomi: Introduktionen av skriftställarskap som merit vid tyska universitet 1750–1810” (81-104, PDF)

Hanna Markusson Winkvist: ”Perspektiv på begåvningsreserven” (105-123, PDF, grafen på sidan 106 har dessvärre blivit fel och ska ersättas med denna.)

Ingemar Nilsson: ”Idé- och lärdomshistoria i Sverige och dess doktorsavhandlingar (med en bibliografi över avhandlingar i idé- och lärdomshistoria 1942–2013)” (127-158, PDF)

Olof Ljungström: ”Swedish Golgotha: Anders Retzius’ collection of human crania at the Karolinska Institutet according to an 1862 manuscript” (159-172, PDF)

Thomas Kaiserfeld: ”Samarbete på vinst och förlust: Trender inom idéhistorisk forskning” (173-181, PDF)

Ronny Ambjörnsson: ”In Memoriam: Bo Sundin” (183-188, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Adriana Muños: From curiosa to world culture: A history of the Latin American collections at the Museum of World Culture in Sweden (Ola W. Jensen)

Hanna Lindberg: Mannen som objekt och problem: Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (Åsa Lundqvist)

Linn Holmberg: The forgotten Encyclopedia: The Maurists’ dictionary of arts, crafts and sciences, the unrealized rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert (Antony McKenna)

Kristina Nordström: Det sanna snillet: Genus och geni hos Thomas Thorild (Cecilia Rosengren)

My Klockar Linder: Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori (Johan Östling)