Årg. 2013

Artiklar

OmslagBosse Sundin: ”Syntetisk bensin. Ett nobelpris, Ingenjörsvetenskapsakademin och sökandet efter ‘inhemskt motorbränsle’ under 1920- och 1930-talet” (7-34, PDF)

Leif Dahlberg: ”Factoring out justice. Imaginaries of community, law, and the political in Ambrogio Lorenzetti and Niccolò Machiavelli” (35-73, PDF)

Otto Fischer & Thomas Götselius: ”Arkivens ordning. Introduktion till ett temanummer” (77-85, PDF)

Emma Hagström Molin: ”Materialiseringen av Riksarkivet. En objektbiografi över krigsbytet i Mitau 1621” (87-105, PDF)

Linn Holmberg: ”Att återupptäcka handskrifters tysta öden. En forskarberättelse om arkivets roll i produktionen av historisk kunskap” (107-128, PDF)

Ann Öhrberg: ”De dödas arkiv” (129-144, PDF)

Andreas Nyblom: ”Handen på pappret. Arkivet och personminnets materialitet” (145-165, PDF)

Johan Gardfors: ”Kungliga bibliotekets Hodellarkiv som konstnärligt projekt” (167-192, PDF)

Annelie Bränström-Öhman: ”Arkivets ”tiderum”. Om Sara Lidmans skuggtexter” (193-211, PDF)

Adam Wickberg Månsson: ”Arkiv, teknologi och estetik” (213-227, PDF)

Sara Edenheim: ”Arkivfantasier. Begäret till ett dokumenterat förflutet som ett problem inför framtiden” (229-239, PDF)

Påvel Nicklasson: ”Sven Nilsson om darwinismen” (243-249, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen: PDF.

Mattias Bäckström: Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien,
1808–1907
(Arne Bugge Amundsen)

Helena Ekerholm: Bränsle för den moderna nationen: Etanol och gengas i Sverige under
mellankrigstiden och andra världskriget
 (Per Lundin)

Martin Emanuel: Trafikslag på undantag: Cykeltrafiken i Stockholm 1930–1980 (Mikael Hård)

Kristina Espmark: Utanför gränserna: En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve
von Euler (Anders Lundgren)

Anna Friberg: Demokrati bortom politiken: En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet
inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939 (Henrik Björck)

Gustav Källstrand: Medaljens framsida: Nobelpriset i pressen 1897–1911 (Karl Grandin)

Julia Nordblad: Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien,
Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925 (Martin Kylhammar)

David Thorsén: Den svenska aidsepidemin: Ankomst, bemötande, innebörd (Per Axelsson)

Petter Tistedt: Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på
1930-talet (Per Wisselgren)

Övriga recensioner

Hela avdelningen: PDF.