Årg. 2012

Artiklar

OmslagCecilia Rosengren: ”Vad betyder en armbåge? Om innebörden i Margaret Cavendishs frontespiser” (7-32, PDF)

Annelie Drakman: ””Alla mina bemödanden hafva strandat emot okunnigheten, lågheten och egennyttan”. Hur allmogen beskrevs av provinsialläkare i Sverige 1840–1900 och fyra funktioner av dessa beskrivningar” (33-52, PDF)

Thord Heinonen Silverbark: ”Den naturliga skapelsen. Tidig svensk darwinism och religiös liberalism” (53-86, PDF)

Johannes Siapkas: ”Introduction” (89-91, PDF)

Dimitrios Iordanoglou och Mats Persson: ”Tidigare än, men ändå samtida. Om det förflutna i antik grekisk historieskrivning” (93-134, PDF)

Michael Fotiadis: ”Displays of classical sculpture and the demand for authenticity” (135-152, PDF)

Frederika Tevebring: ”Unveiling the Goddess. Artemis of Ephesus as a symbol of nature at the turn of the nineteenth century” (153-166, PDF)

Suzanne Marchand: ”Philhellenism and Orientalism in Germany” (167-182, PDF)

Johannes Siapkas: ”Classical Others. Anthropologies of antiquity” (183-203, PDF)

Christer Nordlund: ”Motiv för vetenskapshistoria. Civilisationsdiagnos, vetenskapsanalys och kunskapsöversättning” (207-231, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen: PDF.

Tore Li: Korporativt och storskalert gjennombrudd: Amerikanske, vesttyske og norske
statsmakters engasjement i naturvitenskapelig och teknologisk forskning 1940–1965 (Henrik Björck)

Jenny-Leontine Olsson: Kön i förändring: Den svenska könsrollsforskningen 1959–1979 (Elisabeth Elgán)

Kristiina Savin: Fortunas klädnader: Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige (Bo Lindberg)

Martin Hultman: Full gas mot en (o)hållbar framtid: Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978–2005 i relation till svensk energi och miljöpolitik (Christer Nordlund)

Helena Dahlberg: Vikten av kropp. Frågan om kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le visible et l’invisible (Fredrik Svenaeus)

Elin Gardeström: Att fostra journalister: Journalistutbildningens formering i Sverige 1944–1970 (Per Wisselgren)

Övriga recensioner

Hela avdelningen: PDF.