Årg. 2011

Artiklar

Marta Bigus: ”Codex Argenteus and political ideology in the Ostrogothic kingdom” (7-27, PDF)

Helena Wangefelt Ström: ”Heligt – hotfullt – historiskt. Kulturarvifieringen av det katolska i 1600-talets Sverige” (29-53, PDF)

Torbjörn Gustafsson Chorell: ”Människans flykt från naturen i C. S. Sherringtons Man on his nature” (55-73, PDF)

Motzi Eklöf: ”Neurosis. Patienter, diagnoser och terapier i sjundedagsadventistisk vård 1935–1985” (75-97, PDF)

Anders Burman & Rebecka Lettevall: ”Tema. Inledning ” (101-118, PDF)

Sven-Eric Liedman: ”Das Romantikerhaus. Idealism och romantik i 1790-talets Jena” (119-137, PDF)

Vesa Oittinen: ”Karl Leonhard Reinhold och den tyska idealismen” (139-154, PDF)

Carl-Göran Heidegren: ”Fichte om uppfordran, erkännande och kroppen” (155-168, PDF)

Jayne Svenungsson: ”Det Eviga Evangeliet. Joakim av Floris och den romantiska drömmen om en ny religion” (169-182, PDF)

Anders Bartonek: ”Schellings politiska filosofi, Gud och individens frihet” (183-196, PDF)

Anna-Lena Renqvist: ”Schellings begynnelser. En dynamisk historia” (197-211, PDF)

Thomas Karlsohn: ”Humboldt och skriften. Om bildningens mediala förutsättningar” (213-225, PDF)

Mattias Pirholt: ”Det estetiskas gränser. Inledning till estetikens problem hos Goethe” (227-239, PDF)

Sven-Olov Wallenstein: ”Hegel och arkitekturens filosofiska system” (241-261, PDF)

Tobias Dahlkvist: ”Judaskyssar. Om den biografiska läsarten hos Schopenhauers lärjungar och kritiker” (263-277, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Niels Clemmesen: Konflikt og konsensus i kommunen (Mats Andrén)

Jan O. Berg: På spaning efter en svensk modell (Christer Ericsson)

Jonnie Eriksson: Monstret & människan (Anders Johansson)

Jenny Ingemarsdotter: Ramism, rhetoric and reform (Erland Sellberg)

Henrik Brissman: Mellan nation och omvärld (Per Wisselgren)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)