Årg. 2010

Artiklar

Fredrik Thomasson: ”Att läsa egyptiska. J. D. Åkerblad och orientaliska studier under invasion och krig” (7-39, PDF)

Toon Van Houdt: ”From Jesuit ethics to Protestant natural law. Johan Ihre and Hieremias Drexel’s moral treatise on the vices of the tongue” (41-60, PDF)

Helena Ekerholm: ”Gengas och ohälsa. Den medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 1944–1961” (61-85, PDF)

Kristina Lundblad & Henrik Horstbøll: ”Tema. Inledning” (89-95, PDF)

Eva Nilsson Nylander: ”Samlingshandskriften – ett kassaskåp med många fack” (97-109, PDF)

Charlotte Appel: ”Danske skolebøger fra 1500-, 1600- og 1700-tallet. Problemstillinger og perspektiver fra krydsfeltet mellem bog- og skolehistorisk forskning” (111-136, PDF)

Christina Holst Færch: ””Bisp Deichman og den sorte Pest”. Om paskviller og smædevers i første halvdel af 1700-tallet” (137-146, PDF)

Henrik Horstbøll: ”Anonymiteten, trykkefriheden og forfatterrollens forandring i 1700-tallets Danmark” (147-161, PDF)

Jens Bjerring-Hansen: ”Fraktur eller antikva? Om tekstens materialitet, typografisk usikkerhed i 1700-tallet og skriftstriden omkring 1800” (163-177, PDF)

Simone Ochsner: ”Om illustrasjonenes betydning i Pontoppidans Norges naturlige Historie (1752/53)” (179-185, PDF)

Gunilla Törnvall: ”Lindman och krutbrännaren. Om färgsättningen av en orkidé” (187-199, PDF)

Gunnel Furuland: ”Ångbåtar, omnibussar och järnvägar. Samfärdsmedlens spår i tryckta dokument” (201-218, PDF)

Kristina Lundblad: ”Bokband, materiell kultur och samhällsstruktur. Om det moderna förlagsbandets framväxt, form och betydelse” (219-238, PDF)

Torben Jelsbak: ”Avantgarde og boghistorie. Emil Bønnelyckes bibliografiske aktivisme” (239-259, PDF)

Klaus Nielsen: ”Per Højholts monologer. Om Gitte, parateksten og værkbegrebet i boghistorisk perspektiv” (261-270, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Kristina Lundblad: Om betydelsen av böckers utseende (Gunnel Furuland)

Maja Fjaestad: Visionen om outtömlig energi (Henrik Björck)

Tora Byström: Nordens Frihet (Jonas Hansson)

Louise Nilsson: Färger, former, ljus. Svensk reklam och reklampsykologi 1900–1930 (Roger Qvarsell)

Mathias Persson: Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792 (Rebecka Lettervall)

Johan Wänström: Samråd om Ostlänken. Raka spåret mot en bättre demokrati? (Mats Andrén)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Aubin, David, Bigg, Charlotte & Sibum, Otto: The heavens on earth. Observatories and astronomy in nineteenth-century science and culture (Johan Kärnfelt)

Berggren, Henrik: Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme (Andrus Ers)

Breidbach, Olaf: Ernst Haeckel. Bildwelten der Natur (Lennart Olsson)

Czaika, Otfried: Elisabet Vasa. En kvinna på 1500-talet och hennes böcker (Cecilia Rosengren)

Darnton, Robert: The case for books. Past, present, and future (Thomas Karlsohn)

Holt, Kristoffer: Publicisten Ivar Harrie. Ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944–1960 (Ingmar Lundkvist)

Häntsch, Carola, Joachim Krüger & Jens E. Olesen (red.): Thomas Thorild. Ein schwedischer Philosoph in Greifswald (Kristina Nordström)

Hoßfeld, Uwe: Absolute Ernst Haeckel (Lennart Olsson)

Ilshammar, Lars, Snickars, Pelle & Vesterlund, Per: Citizen Shein (My Klockar Linder)

Karonen, Petri (red.): Hopes and fears for the future in Early Modern Sweden, 1500–1800 (Lisa Hellman)

Kaiserfeld, Thomas: Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid (Göran Rydén)

Nylander, Carl: Avtryck av liv (Olof Hägerstrand)

Nesvig, Martin Austin: Ideology and Inquisition. The World of the Censors in Early Mexico (Magnus Lundberg)

Rosengren, Cecilia: Conway. Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv (Jacob Orrje)

Östberg, Kjell: I takt med tiden. Olof Palme 1927–1969 (Andrus Ers)

Östberg, Kjell: När vinden vände. Olof Palme 1969–1986 (Andrus Ers)

Richards, Robert J.: The Tragic Sense of Life. Ernst Haeckel and the Struggle over Evolutionary Thought (Lennart Olsson)

Rydström, Jens & David Tjeder: Kvinnor, män och alla Andra. En svensk genushistoria (Kristina Nordström)

Silverbark, Thord: Darwinismens historia. Idéer och diskussioner, 1859 till 2000-talet (Andréaz Wasniowski)

Wallin, G. A.: Skrifter I. Studieåren och resan till Alexandria (Fredrik Thomasson)

White, Hayden: The fiction of narrative. Essays on history, literature, and theory 1957–2007, (red.) Robert Doran (Torbjörn Gustafsson-Chorell)

Wolff, Charlotta: Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790) (Rebecka Lettevall)