Årg. 2009

Artiklar

Håkan Håkansson: ”Ordets makt. Om språkets magiska krafter i renässansens filosofi” (7-48, PDF)

Lorenzo Casini: ”En renässansaristoteliker om den mänskliga frihetens gränser. Simone Porzios An homo bonus vel malus volens fiat” (49-67, PDF)

Anna Carlstedt: ”Under Saturnus inflytande. Renässanspoetens roll som melankolisk profet” (69-90, PDF)

Jacob Orrje: ”Reading art, reading nature. How microscopic literature formed seventeenth-century readers” (91-116, PDF)

Jonas Liliequist: ”Ära, dygd och manlighet. Strategier för social prestige i 1600- och 1700-talets Sverige” (117-147, PDF)

Jens Eriksson: ”Lecture-notes and common-places. Reading and writing about experience in late eighteenth-century Prussia” (149-175, PDF)

Peter Josephson: ”Böcker eller universitet? Om ett tema i tysk utbildningspolitisk debatt kring 1800” (177-208, PDF)

Hanna Östholm: ”Carolina Rediviva och de projekterade rummen” (209-254, PDF)

Johan Kärnfelt: ”I stjärnans skugga” (255-282, PDF)

Ulla Manns: ”En ros är en ros är en ros. Konstruktionen av nordisk kvinno- och genusforskning” (283-314, PDF)

 

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Per Widén: Från kungligt galleri till nationellt museum (Jenny Beckman)

Per Lundin: Bilsamhället (Mats Benner)

Andreas Hellerstedt: Ödets teater (Otfried Czaika)

Rangnar Nilsson: God vetenskap (Thomas Kaiserfeld)

Ulf Andréasson: Arbetslösa i rörelse (Ingar Kaldal)

Anna Ohlsson: Myt och manipulation (Lena Lennerhed)

Andrus Ers: Segrarnas historia (Lennart Olausson)

Susanne Dodillet: Är sex arbete? (Brian Palmer)

Annika Berg: Den gränslösa hälsan (Roger Qvarsell)

Per Landgren: Det aristoteliska historiebegreppet (Erland Sellberg)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Björk, Henrik: Folkhemsbyggare (M. Klockar Linder)

Bridson, Gavin: The history of natural history. An annotated bibliography (D. Dunér)

Bromseth, Janne, Lisa Folkmarson Käll & Katarina Mattsson (red.): Body claims (E. Manga)

Cavallie, James: Spengler i Sverige. Den svenska receptionen av Oswald Spenglers teser om världshistorien och Västerlandets undergång (O. Hägerstrand)

Dahlberg, Leif & Pelle Snickars (red.): Berättande i olika medier (P. Tistedt)

Dahlstedt, Sten: Form och funktion. Idéer i Musikhögskolans lärarutbildning 1947–76 (B-M. Styrke)

Dowbiggin, Ian: The sterilization movement and global fertility in the twentieth century (A. Wasniowski)

Ehrenreich, Eric: The nazi ancestral proof. Genealogy, racial science, and the final solution (A. Wasniowski)

Hackett, Edward J., Olga Amsterdamska, Michael Lynch & Judy Wajcman (red.): The handbook of science and technology studies, third Edition (J. Eklöf & C. Nordlund)

Hansen, Lars (red.): The Linnaeus apostles. Global science & adventure. Europe, Arctic & Asia. Volume two, book one &two (D. Dunér)

Hasselberg, Ylva: Industrisamhällets förkunnare. Eli Heckscher, Arthur Montgomery, Bertil Boëthius och svensk ekonomisk historia 1920–1950 (P. Wisselgren)

Holmqvist, Bosse: Till relativismens försvar. Några kapitel ur relativismens historia. Boas, Becker, Mannheim och Fleck (M. Wiklund)

Hornstedt, C. F.: Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786 (Olof Hägerstrand)

Lagerstam, Liisa: A noble life. The cultural biography of Gabriel Kurck (1630–1712) (G. Eriksson)

Liedman, Sven-Eric, Torbjörn Tännsjö & Dag Westerståhl (red.): Den svårfångade relativismen. En uppslagsbok (B. Holmqvist)

Leppänen, Katarina & Mikela Lundahl (red.): Kanon ifrågasatt. Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet (P. Laskar)

Löwendahl, Björn: Sino-Western relations. Conceptions of China, cultural influences and the development of sinology (P. Sörbom)

Namli, Elena: Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism (T. Karlsohn)

Nordlund, Christer: Hormoner för livet. Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970 (M. Björk)

Nummedal, Tara: Alchemy and authority in the Holy Roman Empire (H. Fors)

Ohlsson, Stig Örjan & Siiri Tomingas-Joandi (red.): Den otidsenlige Urban Hiärne. Föredrag från det internationella Hiärne-symposiet i Saadjärv, 31 augusti – 4 september 2005 (F. Backman & C. Nordlund)

Ollfors, Anders: August Strindberg och den grekisk–romerska antiken (O. Hägerstrand)

Owensby, Brian P.: Empire of law and Indian justice in colonial Mexico (M. Lundberg)

Riving, Cecilia: Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft (L. Garpenhag)

Silverbark, Thord: Doktor Hasselquists resa. Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752 (K. Nyberg)

Tolvhed, Helena: Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 (J. Ljungren)

Östling, Johan: Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning (A. Ers)