Årg. 2008

Artiklar

Anders Lundgren: ”Gruvor och kemi under 1700-talet i Sverige” (7-42, PDF)

Daniel Braw: ”Att se historien på nytt. Leopold Ranke och historievetenskapens utveckling” (43-64, PDF)

Julia Nordblad: ”Den fransktalande rasen. Frankofonins fader Onésime Reclus och l’Organisation internationale de la francophonie” (65-92, PDF)

Anders Burman, Shamal Kaveh & Bosse Holmqvist: ”Tema. Inledning” (93-98, PDF)

Sten Dahlstedt: ”Kulturell kritik och komplexitet. Adornoreceptionen i Sverige” (99-120, PDF)

Roddy Nilsson: ”Foucault, historien och historikern. Receptionen av Foucault inom svensk historisk forskning” (121-144, PDF)

Sara Edenheim: ””The queer disappearance of Butler”. När Judith Butler introducerades i svensk feministisk forskning, 1990–2002” (145-174, PDF)

Michael Gustavsson: ”Teorins pionjärer. Om introduktionen och receptionen av den moderna litteraturteorin i Sverige ” (175-200, PDF)

Claudia Lindén: ”Feministisk teorireception inom litteraturvetenskapen ” (201-226, PDF)

Kerstin Cassel: ”Den postprocessuella teorireceptionen inom svensk arkeologi ” (227-248, PDF)

Klas Grinell: ”Edward Saids motstånd. Postkoloniala perspektiv på reception” (249-265, PDF)

Tore Frängsmyr: ”Johan Nordström och lärdomshistoriens födelse” (269-280, PDF)

Katarina Leppänen: ”Nationell särart och nordiska gränser” (281-290, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Per Sundgren: Kulturen och arbetarrörelsen (Svante Beckman)

Emma Isaksson: Kvinnokamp (Drude Dahlerup)

Emma Shirran: Samhälle, vetenskap och obstetrik (Solveig Jülich)

Benny Jacobsson: Den sjunde världsdelen (Jonas Nordin)

Henrik Lång: Drömmen om det ouppnåeliga (Inga Sanner)

Tobias Dahlkvist: Nietzsche and the Philosophy of Pessimism (Andreas Urs Sommer)

Tony Gustafsson: Läkaren, döden och brottet (Eva Åhrén)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Bengtsson, Jan Olof: The worldview of personalism. Origins and early development (E. Åkerlund)

Berglund, Tomas: Det goda faderskapet. I svenskt 1800-tal (C. Ekenstam)

Cederberg, Carl (red): Att läsa Platon (U. Bruchmüller)

Enenkel, Karl A. E. & Smith, Paul J. (red.): Early Modern zoology. The construction of animals in science, literature and the visual arts (D. Dunér)

Fant, Kenne: Torgny Segerstedt. En levnadsskildring (I. Lundkvist)

Hansson, Sara: I den goda vårdens namn. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige (T. Gustafsson)

Larsson, Anna: Musik, bildning, utbildning. Ideal och praktik i folkbildningens musikpedagogiska utbildningar 1930–1978 (M. Klockar Linder)

Linnér, Sture: Herodotos. Den förste globalisten (O. Hägerstrand)

Marincola, John (red.): A companion to Greek and Roman historiography (M. Persson)

Nauta, Lodi & Pätzold, Detlev (red.): Imagination in the later Middle Ages and Early Modern times (L. Casini)

Nordin, Svante: Humaniora i Sverige. Framväxt, guldålder, kris (T. Karlsohn)

Runcis, Maija: Makten över barnen. Tvångsomhändertagande av barn 1928–1968 (J. Björkman)

Sundmark, Stina Fallberg: Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition (M. Nyman)

Werner, Yvonne Maria: Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv (H. Larsson)

Westerbom, Thomas: Arkitektur och politik. Lantdagens hus och representationsreformen i Finland 1906 (P. Tistedt)

Witt-Brattström, Ebba: Dekadensens kön. Ola Hansson och Laura Marholm (T. Dahlkvist)