Årg. 2006

Artiklar

Per Stobaeus: ”Gotland och goterna. Gotlands roll i medeltidens och renässansens goticism” (9-29, PDF)

Victoria Fareld: ”Wilhelm von Humboldts frihet som epigenetisk bildning” (30-45, PDF)

Ralf Hultberg: ”Vedergällningstanken i det gamla Israel. Om forskningen kring ett tema i Gamla Testamentets texter” (46-69, PDF)

Karen Wonders: ”Wildlife art and the Nazis. The case of Sweden’s Bruno Liljefors (1860–1939)” (70-86, PDF)

Riittamaija Heinonen: ”Ren och smutsig matematik. Gösta Mittag-Leffler och Stockholms högskola” (110-130, PDF)

Katarina Leppänen: ”International reorganisation and traffic in women. Venues of vulnerability and resistance” (110-128, PDF)

Mats Persson & Sharon Rider: ”Tema filosofihistoriens idé. Inledning” (131-134, PDF)

Lilli Alanen: ”Om den filosofiska filosofihistoriens idé” (135-148, PDF)

Carl-Göran Heidegren och Henrik Lundberg: ””Sanning på ena sidan av Pyrenéerna, villfarelse på den andra”” (149-163, PDF)

Anders Odenstedt: ”Tradition and truth. Dilthey and Gadamer on the history of philosophy” (164-178, PDF)

Staffan Carlshamre: ”Filosofi eller historia?” (179-192, PDF)

Svante Nordin: ”Biografin som filosofihistorisk genre” (193-201, PDF)

Sharon Rider: ”Reflections on the discipline of philosophy and its history” (202-219, PDF)

Sören Stenlund: ”Om förhållandet mellan den historiska och den filosofiska frågan ”Vad är filosofi?”” (220-232, PDF)

Thomas Karlsohn: ”Filosofins slut? Medieteori och hermeneutik i tysk debatt” (233-254, PDF)

Johan Redin: ”Filosofi och ickefilosofi. Kampen om filosofibegreppet 1700/1800 mot bakgrund av tidens filosofihistoriska ansatser” (255-268, PDF)

Jayne Svenungsson: ”Filosofihistoria och sekularisering. Om filosofins teologiska genealogi” (269-282, PDF)

Mats Persson: ”Om filosofihistoriens objekt” (283-299, PDF)

Klaus Barthelmess and Ingvar Svanberg: ”Linnaeus’ Whale. A wash drawing of bottlenose whales (Hyperoodon ampullatus) at Hammarby, with remarks on other early depictions of the species” (303-317, PDF)

Tore Frängsmyr: ”Johan Nordströms professur” (318-323, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Peter Josephson: Den akademiska frihetens gränser (Ola Agevall)

David Lövheim: Att inteckna framtiden (Thomas Kaiserfeld)

David Dunér: Världsmaskinen (Erland Sellberg)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Andrén, Mats, Mellan deltagande och uteslutning: Det lokala medborgarskapets dilemma (R. Lettevall)

Ankersmit, F.R., Sublime historical experience (T. Gustafsson Chorell)

Benne, Christian: Nietzsche und die historisch–kritische Philologie (T. Dahlkvist)

Beretta, Marco, ed., Lavoisier in perspective (A. Skaar Jacobsen)

Bergenheim, Åsa, Brottet, offret och förövaren: Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn (K. Hassan Jansson)

Berkowitz, Roger, The gift of science: Leibniz and the modern legal tradition (C. Rosengren)

Birgegård, Ulla & Sandomirskaja, Irina, eds, In search of an order: Mutual representations in Sweden and Russia during the early Age of Reason (M. Persson)

Björkman, Margareta, Catharina Ahlgren: Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige (J. Alwall)

Bolling, Hans, Sin egen hälsas smed: Idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945–1981 (M. Björk)

Böhr, Christoph: Philosophie für die Welt: Die Popular- philosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants (V. Oittinen)

Casini, Lorenzo, Cognitive and moral psychology in Renaissance philosophy: A study of Juan Luis Vives’ De anima et vita (B. Lindberg)

Cavallie, James, Habers Nobelpris (R. M. Friedman)

Collins, Harry & Pinch, Trevor, Dr. Golem: How to think about medicine (C. Nordlund)

Cornell, Erik, Från härskarmakt till rättsstat: Vägen till politisk pluralism (O. Hägerstrand)

Fazlhashemi, Mohammad, Occidentalism: Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare (S. Olsson)

Furey, Constance M., Erasmus, Contarini, and the religious republic of letters (A. Härdelin)

Gabay, Alfred J., The covert Enligthenment: Eighteenth- century counterculture and its aftermath (D. Dunér)

Gustafsson Chorell, Torbjörn, Studier i Hayden Whites historietänkande (P. Möller)

Henrich, Dieter, Grundlegung aus dem Ich. Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus, Tübingen–Jena 1790–1794 (V. Oittinen)

Jacobsson, Roger, ed,, Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732 (K. Nyberg)

Johannisson, Karin, Tecknen: Läkaren och konsten att läsa kroppar (L. Johannesson)

Lodge, Paul, ed., Leibniz and his correspondents (C. Rosengren)

Nordin, Svante, Nittonhundratalet: En biografi (E. Manga)

Manns, Ulla, Upp systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism (Å. Arping)

Munslow, Alun & Rosenstone, Robert A, Experiments in rethinking history (T. Gustafsson Chorell)

Reisch, George A., How the cold war transformed philosophy of science: To the icy slopes of logic (S. Nordin)

Roll-Hansen, Nils, The Lysenko effect: The politics of science (A. Tunlid)

Runefelt, Leif, Dygden som välståndets grund: Dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande (M. Persson)

Hans Rutberg, ed., Om fyrar: De Pharis. En avhandling från 1722 (M. Kero)

Stewart, Matthew, The courtier and the heretic: Leibniz, Spinoza, and the fate of God in the modern world (C. Rosengren)

Sonnert, Gerhard, Einstein and culture (A. Elzinga)

Toews, John Edward, Becoming historical: Cultural reformation and public memory in early nineteenth- century Berlin (M. Persson)

Wolf, Jean-Claude, Eduard von Hartmann: Ein Philosoph der Gründerzeit (T. Dahlkvist)

Wolf, Jean-Claude, ed., Eduard von Hartmann: Zeitgenosse und Gegenspieler Nietzsches (T. Dahlkvist)

Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie, eds, Våldets mening: Makt, minne, myt (L. Garpenhag)

Österberg, Eva & Lindstedt Cronberg, Marie, eds, Kvinnor och våld: En mångtydig kulturhistoria (L. Garpenhag)

Östin, Ola, Myteposet: En studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet (A. Lindén)