Årg. 2005

Artiklar

Simon McKeown: ”Recovering the Codex Argenteus. Magnus Gabriel De la Gardie, David Klöcker Ehrenstrahl and Wulfila’s Gothic Bible” (9-28, PDF)

Peter Jackson: ”Törnrosa och myten. Vetenskapshistoriska ledtrådar i Kinder- und Hausmärchen” (29-42, PDF)

Hendriette Kliemann: ”Nordens koordinater. Vetenskapliga konstruktioner av en europeisk region 1770–1850” (43-62, PDF)

Thomas Dahl: ”Transformasjon av liv? Rudolf Virchows oppgjør med teorien om livskraft og etableringen av den vitenskapelige medisinen” (63-85, PDF)

Carl Frängsmyr: ”Kanslern och den akademiska friheten. Striderna vid den juridiska fakulteten i Uppsala under 1850-talet” (87-113, PDF)

Elin Vinger: ”Statlig energiprognosverksamhet. I ljuset av 1970-talets energikriser” (115-139, PDF)

Roger Qvarsell: ”Introduktion. Tema: Mat” (143-149, PDF)

Gunnar Broberg: ”Mat och levnadskonst. Arkiater Linné ger goda råd” (151-174, PDF)

Jenny Lee: ”Pastöriseringens försenade triumf” (175-197, PDF)

Gustav Holmberg: ”Vetenskap och livsmedelsindustri .Svenska institutet för konserveringsforskning” (199-218, PDF)

Roger Qvarsell: ”Maten och vetenskapen. Näringslära, kostvanestudier och socialpolitik, ca 1880–1960” (219-244, PDF)

Motzi Eklöf: ”Vegetarisk (rå)kost och det reformerade livet. Maximilian Bircher-Benner och de svenska hälsokoströrelserna” (245-272, PDF)

Louise Nilsson: ”En grön och gudomlig dryck. Receptionen av asiatiskt te i svensk konsumtionskultur och populär hälsodiskurs” (273-294, PDF)

Michael Azár: ”Miscellanea: Det trovärdiga vittnet” (297-315, PDF)

Ronny Ambjörnsson: ”Miscellanea: Begrundande läsning” (317-320, PDF)

Avhandlingsrecensioner

Hela avdelningen (PDF)

Klas Grinell: Att sälja världen (Magnus Berg)

Jan Eric Olsén: Liksom ett par nya ögon (Torbjörn Gustafsson Chorell)

David Stockelberg: Simmels former (Jonas Hansson)

Thomas Karlsohn: Passage mellan medier (Carl-Göran Heidegren)

Mikaela Lundahl: Vad är en neger? (Bosse Holmqvist)

Staffan Wennerholm: Framtidsskaparna (Kjell Jonsson)

Anna Tunlid: Ärftlighetsforskningens gränser (Thomas Kaiserfeld)

Carl-Michael Edenborg, Alkemins skam (Ingemar Nilsson)

Maria Johansen, Offentlig skrift om det hemliga (Fredrika Spindler)

Övriga recensioner

Hela avdelningen (PDF)

Agell, Fredrik, Frågan efter livets mening: Om kunskap och konst i Nietzsches tänkande (E. Wallrup)

Axelsson, Per, Höstens spöke: De svenska polioepidemier- nas historia (D. Thorsén)

Azár, Michael, Sartres krig: Människans frihet och slutet på historien (H. H. Grelland)

Barret, Michèle & Barret, Duncan, Star trek: The human frontier (M. Godhe)

Baudou, Evert, Den nordiska arkeologin: Historia och tolkningar (O. W. Jensen)

Björck, Henrik, Staten, Chalmers och vetenskapen: Forsknings- politisk formering och sociala ingenjörer under Sveriges politiska industrialisering 1890–1945 (C. M. Pålsson)

Broberg, Gunnar, Kattens historia: Sverige speglat i djurets öga (L. Nilsson)

Burkert, Walter, Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern contexts of Greek culture (O. Hägerstrand)

Cheneval, Francis, Philosophie in weltbürgerlicher Bedeutung: Über die Entstehung und die philosophischen Grundlagen des supranationalen und kosmopolitischen Denkens der Moderne (R. Lettevall)

Cserhalmi, Niklas, Djuromsorg och djurmisshandel 1860–1925: Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle (M. Libell)

Cutler, Alan, Snäckan i berget: En berättelse om geologins grundare och upptäckten av jordens historia (O. Hägerstrand)

Edenborg, Carl-Michael, Alkemins skam: Den alkemiska traditionens utstötning ur offentligheten (I. Nilsson)

Ekström, Anders, ed., Den mediala vetenskapen (J. Kärnfelt)

Friedman, Lester D., ed., Cultural sutures: Medicine and media (L. Nilsson)

Grandin, Karl, Wormbs, Nina & Widmalm, Sven, eds, The science–industry nexus: History, policy, implications (C. Nordlund)

Grinell, Klas, Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism (M. Berg)

Helander, Hans, Neo-Latin literature in Sweden in the period 1620–1720: Stylistics, vocabulary and characteristic ideas (B. Lindberg)

Held, David, Global covenant: The social democratic alternative to the Washington consensus (R. Lettevall)

Holmqvist, Bosse, ”Individens tidsålder är förbi”: Några nedslag i femtiotalets människosyn (A. Larsson)

Hoßfeld, Uwe, m. fl., eds, ”Im Dienst an Volk und Vaterland”: Die Jenaer Universität in der NS-Zeit (L. Olsson)

Hoßfeld, Uwe, m. fl., eds, ”Kämpferische Wissenschaft”: Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus (L. Olsson)

Hutton, Sarah, Anne Conway: A woman philosopher (C. Rosengren)

Jenkins, Keith, Refiguring history: New thoughts on an old discipline (T. Gustafsson Chorell)

Johansen, Maria, Offentlig skrift om det hemliga: Raison d’état, SOU och Varulven (F. Spindler)

Jones, Howard, Printing the classical text (S. Fogelmark)

Junker, Thomas, Die zweite Darwinsche Revolution: Geschichte des Synthetischen Darwinismus in Deutschland 1924 bis 1950 (L. Olsson)

Junker, Thomas, Geschichte der Biologie: Die Wissenschaft vom Leben (L. Olsson)

Jönsson, Kutte, Det förbjudna mödraskapet: En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap (E. Shirran)

Karlsohn, Thomas, Passage mellan medier: Vilém Flusser, datorn och skriften (C.-G. Heidegren)

Kemp, Peter, Verdensborgeren som pædagogisk ideal: Pædagogisk filosofi for det 21. århundrede (R. Lettevall)

Kjærgaard, Peter C., Wittgenstein og videnskaberne (M. Gustafsson)

Legnér, Mattias, Fäderneslandets rätta beskrivning: Mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige (B. Jacobsson)

Ljunggren, Jens, Känslornas krig: Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet (P. Widén)

Lundahl, Mikela, Vad är en neger?: Negritude, essentialism, strategi (B. Holmqvist)

Maia Neto, José R. & Popkin, Richard H., eds, Skepticism in Renaissance and post-Renaissance thought: New interpretations (L. Casini)

McCullagh, C. Behan, The logic of history: Putting post- modernism in perspective (T. Gustafsson Chorell)

Nordin, Svante, Ingemar Hedenius: En filosof och hans tid (O. Hägerstrand)

Nuland, Sherwin B., Doktor Semmelweis och barnsängsfebern (D. Thorsén)

Nutton, Vivian, Ancient medicine (A. Lundberg)

Oittinen, Vesa, ed., Spinoza in Nordic countries / Spinoza im Norden (J. Sjunnesson)

Olsén, Jan Eric, Liksom ett par nya ögon: Frithiof Holmgren och synsinnets problematik (T. Gustafsson Chorell)

Ottosson, Jan-Otto, Psykiatrin i Sverige: Vägval och vägvisare (F. Luttenberger)

Pettersson, Richard, Blick för kultur: Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk kulturforskning i Sverige under 1900-talet (O. W. Jensen)

Pickstone, John V., Ways of knowing: A new history of science, technology and medicine (C. Nordlund)

Pocock, J. G. A., Barbarism and religion: Volume three. The first decline and fall (M. Persson)

Pozzo, Riccardo, ed., The impact of Aristotelianism on modern philosophy (L. Casini)

Qvarsell, Roger & Torell, Ulrika, eds, Reklam och hälsa: Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia (D. Thorsén)

Shackelford, Jole, A philosophical path for Paracelsian medicine: The ideas, intellectual context, and influence of Petrus Severinus (1540–1602) (H. Håkansson)

Shea, William R. & Artigas, Mariano, Galileo in Rome: The rise and fall of a troublesome genius (M. Persson)

Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia, eds, Det förflutna som film och vice versa: Om medierande historiebruk (L. Nilsson)

Stockelberg, David, Simmels former (J. Hansson)

Sørensen, Mads P., Den politiske forbruger i det liberale samfund (R. Lettevall)

Sörlin, Sverker, Europas idéhistoria 1492–1918. Vol. 1: Världens ordning (D. Harrison)

Sörlin, Sverker, Europas idéhistoria 1492–1918. Vol. 2: Mörkret i människan (D. Harrison)

Tunlid, Anna, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av den svenska genetiken (T. Kaiserfeld)

Weldes, Jutta, ed., To seek out new worlds: Exploring links between science fiction and world politics (M. Godhe)

Wennerholm, Staffan, Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930–1970 (K. Jonsson)

Williams, David, Condorcet and modernity (C. Quarfood)

Wisselgren, Per, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830–1920 (T. Gustavsson)

Wolff, Charlotta, Vänskap och makt: Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike (O. Hägerstrand)

Wästberg, Per, Axel Hirsch: Folkbildare och filantrop (I. Lundkvist)