Program Idéhistoria på gång

IDÉHISTORIA PÅ GÅNG

Abstracthäfte Idéhistoria på gång

30/11 2017 – 1/12 2017

(Samtliga föredrag, paneler och sessioner äger rum i Göteborgs universitets huvudbyggnad på Universitetsplatsen 1, Vasaparken, 411 34 Göteborg)

OBS! På förmiddagen den 30/11 äger ett nationellt ämneskollegium rum i samma byggnad (Victor-Rydbergsrummet, 09:30-12:00).

Program Dag 1, torsdagen den 30/11

12:30-13:00 (utanför Torgny Segerstedtsalen, vån 2) Registrering

13:00-13:15 (Torgny Segerstedtsalen) Välkommen

Andreas Önnerfors, GU; Katarina Leppänen; GU, Lychnos

13:15-14:15 Keynote

Ben Dorfman (Aalborg)

’Make it Plain’: A Journey with Activist Intellectual History in an Era of Social Strife and International Torsion

Moderation: Katarina Leppänen, GU

14:15-14:45 Kaffepaus 1

14:45-16:15 Sessioner 1, 2, 3

Session 1 (Torgny Segerstedtsalen)

Panel Politisk teori

Ordförande: Katarina Leppänen, GU

Maria Johansen & Hjalmar Falk, GU

Vad kan politisk idéhistoria vara idag?

Anton Jansson, GU

Ateismens svenska begreppshistoria 1879-1979

Karolina Enquist Källgren, GU

Exile as a context to community

Session 2 (Konsistorierummet) OBS! Fyra föredrag!

Ordförande: Klas Grinell, GU

Lisa Svensson, GU

Mode, tidskrifter och cirkulation 1818-44

Leif Runefelt, SH

En burk med liljevitt. Skönhet, reklam och kemisk revolution 1870–1914

Carl-Filip Smedberg, UU

Socialgruppsindelning 1911–1960. En skiss över ett forskningsprogram

Daniel Nyström, SH

Lilla Hjärtat, Muhammedkarikatyrer och en skäggig norrman: svensk debattkultur under 2000-talet

 Session 3 (Gula rummet)

Ordförande: Andreas Önnerfors, GU

Linn Holmberg, SU

Encyclopaedism in Eighteenth-Century Scandinavia: The Geographical Expansion of an Enlightenment Phenomenon

Andreas Rydberg, UU

Self-knowledge in eighteenth century Germany

Thomas Karlsohn, UU

Fichte och universitetets känslohistoria

Victoria Höög, LU

Idéhistoria i framtidens kunskapshistoria. Några historiografiska kommentarer.

16:30-17:30 (Torgny Segerstedtsalen)

Panel Digitaliseringens möjligheter för idéhistoriker

Deltagare: Cai Alfredson och Dick Claésson, Litteraturbanken och Jonas Blomqvist, Mediearkivet Retriever

Moderation: Andreas Önnerfors, GU

 17:45 – (utanför Aulan, entréplan) Konferensmottagning  

Program Dag 2, fredagen den 1/12

09:15-10:15 (Torgny Segerstedtsalen)

 Doktorandernas panel Idéhistoriker i en tvärvetenskaplig värld

Deltagare: Isabelle Ståhl, SU; Peter Bennesved, UmU; Anna Svensson, KTH; Anton Jansson, GU. Moderation: Benjamin Britas Eriksson, GU; Jens Norrby; GU.

10:15-10:45 Kaffepaus 2

10:45-12:15 Sessioner 4, 5, 6

Session 4 (Torgny Segerstedtsalen)

Ordförande: Anton Jansson, GU

Daniel Strand, SU

Inga alternativ. Ideologiernas död på 1950-talet och postpolitiken på 1990-talet

Anders Burman, SH

Demokratins idéhistoria

Valgerdur Pálmadóttir, UmU

Hur är det personliga politiskt?

Session 5 (Konsistorierummet) OBS! 4 föredrag!

Ordförande: Benjamin Britas Eriksson, GU

Charlott Wikström, UmU

Emilia Fogelklou – bildning och fostran 1901-1965

Tintin Hodén, LiU

Medierna, museerna och offentligheten: Offentlighetsbegreppets problematik

Magnus Rodell, SH

Lejonet i Narva: Monument, materialitet och politik under mellankrigstiden

Tora Byström, UmU

K.P. kliver in i rampljuset. Knut Petersson som publicist och tryckfrihetsförsvarare

Session 6 (Gula rummet) OBS! 4 föredrag!

Ordförande: Jens Norrby, GU

Lena Lennerhed, SH

En klibbig själ? Epileptikern i svensk 1900-talsmedicin

Jonatan Samuelsson, UmU

Ett batteri i munnen: Oral galvanism och upprinnelsen till det ”tredje amalgamkriget”

Marie Jonsson, SH

Vegetarisk praktik: att äta rätt i enlighet med vetenskapen, naturen och religionen

Peter Bennesved, UmU

Fullträffsäkert: Skyddsrum och Luftskydd från kabinett till offentlighet under mellankrigstiden

12:15-13:30 Lunch (självorganiserad)

13:30-15:00 Sessioner 7, 8, 9

Session 7 (Torgny Segerstedtsalen)

Panel Europa som idéhistoriskt problem: Ny forskning om kultur, civilisation och Europabegreppet

Ordförande: Karolina Enquist Källgren, GU

Mats Andrén, GU

Passage to a new Europe: unity vs nationalities during the First World War

Katarina Leppänen, GU

Creating cultural and military power balance in Europe in the interwar years

Benjamin Martin, UU

The ‘Culture’ of Europe’s International Relations: a Digital Humanities Approach

Session 8 (Konsistorierummet) OBS! 4 föredrag

Ordförande: Anders Pedersson, GU

Hampus Östh Gustafsson, UU

Planlös forskning? Humanioras reorganisering i 1960-talets forskningspolitiska upprustning

Kristian Petrov, KAU

(Idé-)historiens slut? Reflektioner om ämnets status i ljuset av erfarenheter från Karlstads universitet

Synne Myreböe, UmU, SH

Att fånga tänkande? Om varför filosofi inte låter sig arkiveras

Session 9 (Gula rummet) OBS! 4 föredrag

Ordförande: N N

Christine Quarfood, GU

Att levandegöra begreppen: Gadamer i Heideggers skola 1922-1927

Christer Nordlund, UmU

Civilisationskritik från Göteborg: Bengt Hubendick och läran om människans ekologi

Anton Honkonen, GU

Help to self-help. Samuel Smiles och självhjälpens idéhistoria

Ingrid Wållgren, LU

Controlling Destiny. Julian Huxley’s Transhumanism (1910-1960)

15:00-15:15 Kort paus

15:15-16:00 (Torgny Segerstedtsalen)

Avslutande Panel

Framtiden för idé- och lärdomshistoria som humanistiskt forskningsämne

Deltagare: Rebecka Lettevall, MAH; Thomas Karlsohn, UU; Christer Nordlund, UmU

Moderation: Andreas Önnerfors

 16:00-16:15 Konferensavslutning

 

 

Annonser