Politisk idéhistoria

Nätverket för politisk idéhistoria är en sammanslutning av idéhistoriker och andra som på ett eller annat vis intresserar sig för politisk idéhistoria. Syftet är att samla forskare och lärare och skapa en ram för olika typer av samarbeten kring forskning, undervisning och tredje uppgiften.

Nätverket grundades vid en workshop i Göteborg i februari 2019 och har en styrgrupp som 2020 består av följande personer: Hjalmar Falk (Göteborg), Josefin Hägglund (Södertörn/Lund), Anton Jansson (Lund/Göteborg), My Klockar Linder (Södertörn), Synne Myreböe (Södertörn), Petter Tistedt (Uppsala), samt Anders Burman (Södertörn). Styrgruppen kan kontaktas via någon av dessa personer.