Idéhistoria på gång 2017

Lärdomshistoriska Samfundet bjuder till nästa Idéhistoria på gång-konferens vid Göteborgs universitet, den 30 november till den 1 december 2017. Precis som under tidigare år hoppas vi att konferensen kan vara ett forum för att diskutera och presentera pågående och planerad idéhistorisk forskning.

Alla, från doktorander till professorer emeritus, är välkomna att delta, antingen som presentatörer eller enbart som deltagare. Konferensen kommer att hållas i anslutning till en nationell forskarkurs som organiseras av idéhistoria i Göteborg. Temat för kursen är ”Europa och det universella” och den pågår 27-30 november (ansvariga Mats Andrén och Maria Johansen, GU).

I år kommer Ben Dorfman (Aalborg) att inleda konferensen med en keynote-föreläsning.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. I särskilda paneler tänker vi diskutera hur vi som idéhistoriker kan tillvarata digitaliseringens utmaningar och möjligheter, arbetet med en ny lärobok i idéhistoria (inklusive idéhistoriska källtexter), liksom vårt ämnes inriktning och framtid mer övergripande.

Var och en som deltar med en presentation har 30 minuter till sitt förfogande – max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Inget papper, men väl en sammanfattning (max 300 ord), ska lämnas in. Konferensspråken är skandinaviska och engelska.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem ännu, tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos.

I övrigt är konferensen är gratis, men deltagarna svarar själva för resa och uppehälle. Fika och konferensmottagning ingår.

Anmälan sker till andreas.onnerfors@gu.se

Deadline för anmälan: den 1 september 2017

Annonser