Lärdomshistoriska samfundet

Lärdomshistoriska samfundet skapades 1934 av Johan Nordström, den förste professorn i idé- och lärdomshistoria. Dess främsta uppgift är att ge ut årsboken Lychnos, som är en av världens äldsta publikationer inom idé-, medicin- och vetenskapshistoria.

Styrelse verksamhetsåret 2016:

Andreas Önnerfors, ordförande. E-post: andreas.onnerfors[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7862382

Britas Benjamin Eriksson, vice ordförande. E-post: britas.benjamin.eriksson[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7864521

Anders Pedersson, sekreterare. E-post: anders.pedersson[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7864848.

Katarina Leppänen, vice sekreterare (redaktör Lychnos). E-post: katarina.leppanen[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7865872

Karolina Enquist Källgren, kassör (redaktionssekreterare Lychnos). E-post: karolina.enquist.kallgren[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7865226

Samfundet_förslag till nya stadgar_ny version

Annonser