För granskare

Lychnos följer principen för anonym granskning vilket innebär att författare och granskare förblir anonyma för varandra genom hela processen.

Klicka på länken för att ladda ner Lychnos granskningsformulär.