För en idéhistorisk islamforskning! Om tradition, kritik och tolkning inom religionsvetenskap och teologi

Av Klas Grinell [Texten har också publicerats i senaste numret av Lychnos (2017)] Sedan länge har religionsvetare och teologer diskuterat hur akademiker kan och bör studera religion. Generellt kan sägas att många religionsvetare menar att religionsforskning måste vara distanserat empirisk, medan teologerna ägnar sig åt normativa diskussioner kring hur den kristna traditionen bäst ska förstås […]