Den obarocka fabeln - eller den barocka?

Några turer kring en genre och ett litteraturhistoriskt begrepp

Författare

  • Erik Zillén Lunds universitet

Nyckelord:

barock, fabel, epokbegrepp, stilbegrepp, genrehistoria, svensk litteraturhistoria

Abstract

The unbaroque fable – and the baroque. Some notes on a genre and a literary-historical concept.

(English text yet to come)

Publicerad

2021-09-24

Nummer

Sektion

Tema