Idéhistoria på gång

2019-12-20

1ST CALL FOR PAPERS: Idéhistoria på gång 2020

Lärdomshistoriska Samfundet (Lychnos) bjuder in till nationell ämneskonferens i idé- och lärdomshistoria på institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, den 19–20 november 2020.

Konferensen, som återkommer vart tredje år och som hålls av den institution som förvaltar Lychnos, syftar till att vara ett öppet forum för att diskutera och presentera pågående och planerad idéhistorisk forskning. Alla verksamma idéhistoriker, från doktorander till emeritusprofessorer, är välkomna att medverka, antingen som presentatörer eller enbart som deltagare. I direkt anslutning till konferensen (den 16–18 november) erbjuds även forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen möjligheten att delta i en nationell doktorandkurs ”Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria”.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 30 minuter till sitt förfogande; max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract (max 300 ord) senast den 20 augusti 2020.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos, de svenska idé- och lärdomshistorikernas publikationsorgan.

Konferensen är gratis, men konferensdeltagarna svarar själva för resa och uppehälle. Idé- och lärdomshistoria i Lund bjuder på konferensmiddag på kvällen den 19 november samt fika i pauserna.

Anmälan till konferensen och doktorandkursen sker på konferensens hemsida där praktisk information kommer att fortlöpande uppdateras. Frågor om doktorandkursen skickas till professor Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se. Övriga frågor skickas till konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmberg@kultur.lu.se.