Idéhistoria på gång uppskjutet

2020-08-28

På grund av Covid-19 kommer den nationella ämneskonferensen Idéhistoria på gång 2020 att flyttas till senare delen av våren 2021. Nya datum kommer att publiceras inom kort på konferenshemsidan. Vänligen vänta med registrering tills beslut har tagits om dessa datum.